De doelstelling van deze vorm van dienstenverlening is met behulp van alle vormen van interactieve data vormgeven aan data gedreven beslissingsmethodes. Op basis waarvan grote groepen mensen in goede banen kunnen worden geleid (bij (publieks) evenementen) ter voorkoming van escalerende situaties’.

Data gedreven staat voor een datacultuur waarbij belangrijke beslissingen gebaseerd en geïnformeerd zijn door data en analyses en handelen executives op basis van analytisch verkregen inzichten in plaats van intuïtie of ervaring. Crowd control is daarmee een afgeleide van crowd management:
de voorbereiding van het in goede banen leiden van een evenement.

Crowd Management

Bij evenementen zijn vaak grote aantallen mensen aanwezig.  Voor de veiligheid van dit publiek is het van belang dat zij zich veilig kunnen verzamelen en verplaatsen op en rondom het evenement. Het systematisch plannen en sturen van publieksbewegingen wordt crowd management genoemd.

Het vaststellen van de bezoekerscapaciteit is een onderdeel van crowd management. Het nemen van beslissingen is gekoppeld aan knowledge, meten is weten. Eventasy service biedt vanuit haar expertise digitale faciliteiten om op basis van real time data vroegtijdig zogenaamde knelpunten of onrust punten te signaleren, en of het preventief vroegtijdig kenbaar te maken.

AI functionaliteiten in combinatie met camera registratiefunctie(camerabewaking) speelt hierbij een belangrijke rol, ook wel crowdbeheersing genoemd. De doelstelling van deze vorm van evenementregistratie is om gelijktijdig de bezoekers bij binnenkomst te registreren (alsmede toezicht uit te oefenen) daarnaast worden er (gelijktijdig) PTZ-functionaliteit (pan/tilt/zoom) camera’s beschikbaar gesteld.

Vanuit deze cameraposities zullen de bezoekers gedurende het gehele evenement worden geregistreerd. Gelijktijdig kunnen de beelden vanuit de centrale regiepost worden bekeken en kunnen ook de camera’s worden bestuurd. De op deze wijze geproduceerde beelden zullen separaat per camera in een centrale database worden opgeslagen. Door middel van het plaatsen van diverse camera’s biedt Eventasy de mogelijkheid om de mensenmassa continue te monitoren.